Boerderij

De boerderij is al vele generaties in de familie, en na de ruilverkaveling, gevestigd aan de Broekseweg in Hardinxveld-Giessendam. Het familiebedrijf is gestart als een gangbaar melkveebedrijf maar sinds 1996 overgestapt naar een biologische bedrijfsvoering. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan dierenwelzijn en gewerkt met biologische producten. Dit betekent onder andere dat geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt worden op het land en dat geen gebruik wordt gemaakt van antibiotica.

Naast het melkvee is sinds 2012 ook een aantal scharrelvarkens op het bedrijf aanwezig en wordt getracht om eigen honing te maken met verschillende bijenvolken. Voor meer informatie over de verschillende dieren kunt u hiernaast kiezen voor de betreffende diersoort.

Mocht u naar aanleiding hiervan geïnteresseerd zijn in een rondleiding of uitleg over de bedrijfsvoering dan kunt u contact opnemen voor een afspraak.